Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

”Dezvoltarea României – între așteptări și realitate”

Pregătirea sistemului de indicatori și a metodologiei de măsurare a acestuia trebuie să beneficieze de experiența și expertiza tuturor factorilor relevanți.  În acest sens, în luna noiembrie 2016, pentru proiectarea și validarea sistemul de indicatori socio-economici, Secretariatul General al Guvernului și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) au organizat trei sesiuni de lucru pe tema “Dezvoltarea României – între așteptări și realitate”, desfăşurate la Iaşi, Cluj-Napoca şi Bucureşti. Evenimentele, organizate sub forma unor workshop-uri metodologice, au reprezentat consultări publice, la nivel local, cu toţi cei interesaţi să aibă un rol activ în definirea sistemului de indicatori și a metodologiei de măsurare a acestora.

În cele trei sesiuni, au fost prezentaţi indicatorii care fixează situaţia economico-socială a României, care sunt atuurile şi vulnerabilităţile vieţii sociale, ale mediului înconjurător, educaţiei, sănătăţii  etc, şi au fost detaliate modelele de succes şi bunele practici  existente la nivel european. La sesiunile de consultări au fost colectate opiniile specialiștilor cu privire la proiectul „Starea Națiunii” și la indicatorii prezentaţi și au fost generate discuții cu privire la modalitățile de strângere a datelor indicatorilor și la felul în care agregatorul va fi folosit în activitatea profesională a celor prezenți.

La cele trei evenimente, au participat reprezentați ai administrației locale, specialiştii din învățământul universitar și preuniversitar, din mediul guvernamental, din sectorul privat, precum și reprezentanți ai societății civile. Din partea echipei de proiect au participat Lelia Oanță, manager de proiect, Centrul de analiză și strategie, Secretariatul General al Guvernului; Loredana Radu, coordonator proiect partener, SNSPA; Paul Dobrescu, coordonator cercetare, SNSPA; Corina Buzoianu, expert cercetare calitativă, SNSPA; Mirela Pîrvan, coordonator rapoarte de analiză, SNSPA; Raluca Buturoiu, asistent de cercetare, SNSPA.

Sesiunile de lucru au constituit un cadru pentru pentru schimbul de idei, împartăşirea diferitelor experienţe şi opinii şi pentru dezbaterea diferitelor abordări şi soluţii.


Câteva idei importante rezultate din cele trei sesiuni de lucru sunt după cum urmează:  


•    proiectul „Starea Naţiunii” are o importantă dimensiune de comunicare, în sensul că are menirea de a sensibiliza opinia publică și decidenții cu privire la importanța utilizării datelor de cercetare în fundamentarea strategiilor și politiclor;
•    proiectul SIPOCA 11 este important pentru că agregă date din diferite surse; de cele mai multe ori, oamenii nu au acces la date pentru că nu cunosc sursele acestora;
•    proiectul se organizează în jurul dezvoltării ca idee conducătoare. Decalajele între regiuni reprezintă una dintre cele mai importante probleme ale României, deși insuficent cuantificată și dezbătută în spaţiul public;
•    experții implicați în design-ul sistemului de indicatori au avut acces la cele mai relevante modele de succes și bune practici existente la nivelul Uniunii Europe. Experții proiectului - organizați în opt echipe de lucru - au definit  un număr maximal de indicatori pentru domeniul sau domeniile alocate;
•    agregatorul poate fi utilizat ca un instrument de verificare/obiectivare (”fact checking tool”), contribuind la o limpezire în special pe subiecte mai sensibile;  
•    analizele care vor fi prezentate în agregator sunt la fel de importante ca datele statistice colectate de la diferite instituții; analizele vor crea valoare adăugată prin realizarea de asocieri, relații și corelații între diferiți indicatori și chiar între dimensiuni diferite;
•    datele prezentate în agregator trebuie să fie expresive, cu o puternică componentă de comunicare publică, să fie preietenoase şi accesibile.

 workshpuri Collage


”Dezvoltarea României – între așteptări și realitate”

Secretariatul General al Guvernului și Școala Națională de Studii Politice și Administrative organizează sesiunii de lucru pe tema “Dezvoltarea României – între așteptări și realitate”.

Sesiunile de lucru vor constitui un cadru pentru schimbul de idei între specialiştii din mediul academic, cel guvernamental, precum și din sectoarele privat și ONG, având drept scop validarea sistemului de indicatori pentru măsurarea ”stării de sănătate” a României. În acest sens, vor fi abordate următoarele teme:
•    dimensiunile și indicatorii relevanți pentru măsurarea ”stării de sănătate” a României;
•    constrângeri metodologice referitoare la analizarea traiectului socio-economic al României;
•    fundamentarea deciziilor și pregătirea unor politici publice bazate pe dovezi de cercetare;
•    cuantificarea indicatorilor subiectivi - percepția publică referitoare la diferite aspecte socio-economice.

 

Sesiuni de lucru

Vineri, 18 noiembrie 2016, la Iaşi

iasi

 

    

Evenimentul se va desfăşura la  Hotel Unirea, Sala Mezanin, în intervalul orar
9:30-14:00.

Pentru a confirma participarea dumneavoastră, vă rugăm să completaţi acest formular,
până vineri, 11 noiembrie 2016.

Accesul la eveniment se va face pe baza completării acestui formular, în limita a 30
de locuri. Costurile referitoare la cazare și transport sunt decontabile în cadrul
proiectului (veți primi toate detaliile necesare ulterior completării formularului online).

   Vineri, 25 noiembrie 2016, la Cluj-Napoca

cluj

 

 

Evenimentul se va desfăşura la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala T1 (str Minerilor, nr. 85), înregistrarea participanților are loc începând cu ora 9.30.

Pentru a confirma participarea dumneavoastră, vă rugăm să completaţi acest formular, până marţi, 22 noiembrie 2016.

Accesul la eveniment se va face pe baza completării acestui formular, în limita a 30 de locuri. Costurile referitoare la cazare și transport sunt decontabile în cadrul proiectului (veți primi toate detaliile necesare ulterior completării formularului online).

   Luni, 28 noiembrie 2016, la Bucureşti
bucharest 2  


Evenimentul va avea loc la Bucureşti, la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei nr. 30 A, sector 1), etaj 8, Sala Multifuncţională, între orele 12:00-15:30. Înregistrarea participanților se desfășoară începând cu ora 11.30.


Pentru a confirma participarea dumneavoastră, vă rugăm să completaţi acest formular, până vineri, 25 noiembrie 2016. Accesul la eveniment se va face în limita locurilor disponibile.

Puteți descărca agenda sesiunii de lucru aici.