Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Starea Națiunii – construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice
(SIPOCA 11)


Asistenţa comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).


Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice (SIPOCA 11)
Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Strategii Guvernamentale
Manager de proiect: Lelia Florina Oanță – Director, Departamentul pentru Strategii Guvernamentale – Secretariatul General al Guvernului
Valoarea totală a proiectului: 16.475.774,00 lei
Finanțare nerambursabilă: 13.844.922,41 lei (84,032%)
Perioada de implementare: 7.04.2016 – 7.04.2019

 

Proiectul contribuie la operaționalizarea unuia sau mai multor rezultate cheie ale Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 și ale Programului Operațional Capacitate Administrativă – Ghidul solicitantului 2015:

  • Sistemul de indicatori cu privire la starea societății românești, agregatorul de date „Starea Națiunii”, barometrele de opinie și proiectul de politică publică pentru utilizarea cercetării în fundamentarea deciziilor contribuie la atingerea POCA – obiectivul specific 1.1. – rezultatul 2 – aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului;
  • Întărirea capacității instituționale a Solicitantului și programul de formare adresat decidenților politici și funcționarilor publici pentru utilizarea agregatorului de date „Starea Națiunii” și a rezultatelor de cercetare în fundamentarea deciziilor și a politicilor - contribuie la atingerea atingerea POCA – obiectivul specific 1.1. – rezultatul 5 – cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite;
  • Proiectul „Starea Națiunii” ajută la îndeplinirea Obiectivului general II al SCAP, „Implementarea unui management performant în administrația publică – Consolidarea planificării strategice și îmbunătățirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor și a consultării publice”;
  • Îmbunătățirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor și a consultării publice, specificată în SCAP la OS.II.1 va fi sprijinită de activitățile proiectului prin faptul că proiectul va agrega și sintetiza date publice cu rol important în fundamentarea deciziilor și, de asemenea, va evalua percepțiile cetățenilor cu privire la diferitele dimensiuni ale dezvoltării și funcționării unei țări;
  • Proiectul „Starea Națiunii” contribuie la atingerea Obiectivului Specific II.6 al SCAP - „Calitate, cercetare și inovare în administrația publică”, cu accent pe „Bune practici, cercetare și inovare”. Astfel, prin implementarea proiectului, se poate facilita identificarea de arii prioritare de colaborare cu mediul academic și stabilirea de parteneri strategici și realizarea de rețele destinate schimbului de informații și bune practici;
  • Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific IV.3 „Înființarea unei structuri în subordinea Primului-Ministru cu atribuții privind monitorizarea și evaluarea performanței în furnizarea serviciilor publice” este susținut de activitatea proiectului „Starea Națiunii” prin însuși obiectivul principal al proiectului, acela de a dezvolta un sistem multidimensional de indicatori care să permită nu numai o radiografiere foarte exactă a situației României sau a unei regiuni, dar și evaluarea percepției publice.

Proiectul „Starea Națiunii” este complementar cu o serie de inițiative ale SGG, făcând parte dintr-un portofoliu strategic de proiecte menit a consolida capacitatea instituțională a administrației centrale în ceea ce privește fundamentare a deciziilor și formularea politicilor publice.